Search
Close this search box.

درباره دکتر

دکتر محمد رضا ترحمی

دکتر محمد رضا ترحمی

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی

 • مدرس رشته فوق تخصصی جراحی پلاستیک و زیبایی در تهران
 • عضو انجمن بین‌المللی جراحان زیبایی (ISAPS)
 • عضو انجمن جراحان زیبایی آمریکا (ASAPS)
 • عضویت در انجمن جراحی پلاستیک و زیبایی ایران
 • رتبه اول آزمون دانشنامه فوق تخصصی در رشته جراحی پلاستیک و زیبایی
 • فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رتبه اول آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی در رشته جراحی پلاستیک و زیبایی
 • تخصص جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رتبه اول آزمون پذیرش دستیار تخصصی در رشته جراحی عمومی
 • رتبه اول آزمون پیش کارورزی در دکترای عمومی
 • پذیرش در رشته پزشکی عمومی در سال 1372
خدمات درمانی زیبایی دکتر محمد رضا ترحمی